Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-20331".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-11-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid en 31, vijfde lid, Besluit stimulering duurzame energieproductie
Identifier stcrt-2011-20331
Jaargang 2011
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Pskey SC153054
Publicatiedatum 2011-11-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 20331
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 november 2011, nr. WJZ / 11154754, houdende vaststelling van de correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2012 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2012)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken