Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-18616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-10-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 79, zevende en achtste lid, en artikel 83, eerste, zesde en achtste lid, Besluit personenvervoer 2000
Identifier stcrt-2011-18616
Jaargang 2011
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
PS key SC151567
Publicatiedatum 2011-10-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18616
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken