Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2010-6653".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-6653
Jaargang 2010
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
PS key SC118537
Publicatiedatum 2010-05-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 6653
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken