Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2010 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2010-2279".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type milieuvergunning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-2279
Jaargang 2010
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype provincie
Pskey SC114050
Publicatiedatum 2010-02-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2279
Publicerende organisatie Drenthe
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Besluit op grond van de Wet milieubeheer voor Vermilion Oil and Gas Netherlands BV te Nijensleek
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken