Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2010-15590".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-15590
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
PS key SC127947
Publicatiedatum 2010-10-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15590
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit tot instelling van de beperking van de toegankelijkheid voor bodemberoerende activiteiten van een gebied ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998; Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken