Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-15030".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-09-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-15030
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype ministerie
PS key SC127373
Publicatiedatum 2010-09-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15030
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 september 2010, nr. BJZ2010023803, houdende intrekking van de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 juni 2010, nr. BJZ2010014467, houdende wijziging van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (uitbreiding toepassingsgebied en nieuwe bijlage) (Stcrt. 2010, nr. 8867)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken