Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2010-11936".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-11936
Jaargang 2010
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
PS key SC124074
Publicatiedatum 2010-07-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11936
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Justitie, van 13 juli 2010, nr. 5660769/10, houdende aanpassing van enkele regelingen aan de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken