Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-10262".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-06-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L 113)
Grondslag Artikelen 218, dertiende lid, onderdeel 8, 221, tweeënveertigste lid, onderdeel 20, 223, elfde lid, onderdeel 9, 231, eerste lid, 237, en 317, derde lid, Vissersvaartuigenbesluit
Identifier stcrt-2010-10262
Jaargang 2010
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
PS key SC122362
Publicatiedatum 2010-07-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10262
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling medische uitrusting aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken