Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2009 gepubliceerd door Blaricum. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2009-9932".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bekendmakingtype bestemmingsplan
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2009-9932
Jaargang 2009
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Pskey SC100584
Publicatiedatum 2009-07-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9932
Publicerende organisatie Blaricum
Rubriek Ruimtelijke plannen
Taal nl
Titel Voorbereidingsbesluit Dwarslaan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken