Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2009 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2009-8347".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-05-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2, 3 en 4, Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375)
Identifier stcrt-2009-8347
Is vereist door Staatscourant 2009, 8347 verbeterblad 1; stcrt-2009-8347-v1
Jaargang 2009
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
PS key SC98911
Publicatiedatum 2009-06-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 102
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Uitwijklijst Wbtv
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken