Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2009-20820".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2.5, derde lid, onderdeel b, Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
Identifier stcrt-2009-20820
Jaargang 2009
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype ministerie
PS key SC111498
Publicatiedatum 2009-12-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 20820
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2009, nr. WJZ/9157952, houdende wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met een vereenvoudiging van de tariefstructuur
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken