Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2009 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2009-19770".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type omgevingsvergunning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2009-19770
Jaargang 2009
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype provincie
Pskey SC110646
Publicatiedatum 2009-12-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19770
Publicerende organisatie Drenthe
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Beoordeling Milieueffectrapportplicht van Envitec Biogas AG, industrieterrein Europark te Coevorden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken