Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2009 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2009-17857".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type milieuvergunning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2009-17857
Jaargang 2009
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype provincie
PS key SC108728
Publicatiedatum 2009-11-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17857
Publicerende organisatie Drenthe
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Intrekking vergunning Heijmans Wegenbouw BV, Rosmalen voor asfaltcentrale op industrieterrein Oevers-D te Meppel
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken