Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2009-14315".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-09-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 10:3, 10:4 en 10:5, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2009-14315
Jaargang 2009
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Pskey SC105083
Publicatiedatum 2009-09-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14315
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit mandaat en machtiging Nadeelcompensatie ‘Sporen in Arnhem’ en ‘Sporen in Utrecht’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken