Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2009 gepubliceerd door Drenthe. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2009-13833".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type milieuvergunning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2009-13833
Jaargang 2009
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Postcode, Huisnummer 9418TM7
PS key SC104595
Publicatiedatum 2009-09-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13833
Publicerende organisatie Drenthe
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Kennisgeving beoordeling Milieueffectrapportplicht Essent Milieu Noord BV, Vamweg 7 te Wijster
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken