Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2008-39-p8-SC84483".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-01-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2008-39-p8-SC84483
Jaargang 2008
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 8
PS key SC84483
Publicatiedatum 2008-02-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 39
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties