Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2008-219".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000
Collectie Officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-10-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Vreemdelingenwet 2000
Grondslag Vreemdelingenbesluit 2000
Grondslag Voorschrift Vreemdelingen 2000
Identifier stcrt-2008-219
Jaargang 2008
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype ministerie
PS key SC87944
Publicatiedatum 2008-10-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 202
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 10 oktober 2008, nummer 2008/24, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken