Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2008-194-p6-SC87769".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanwijzing Hubertustunnel Den Haag m.b.t. vervoer gevaarlijke stoffen
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2008-194-p6-SC87769
Jaargang 2008
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Pagina 6
Pskey SC87769
Publicatiedatum 2008-10-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 194
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing Hubertustunnel Den Haag m.b.t. vervoer gevaarlijke stoffen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties