Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2008 gepubliceerd door Nederlandse Orde van Advocaten. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2008-141-p45-SC86696".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de afschaffing van het verplichte procuraat
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2008-141-p45-SC86696
Jaargang 2008
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype openbaar lichaam voor bedrijf en beroep
Paginanummer(s) 45
PS key SC86696
Publicatiedatum 2008-07-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 141
Publicerende organisatie Nederlandse Orde van Advocaten
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de afschaffing van het verplichte procuraat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties