Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2007-78-p7-SC80175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2007-78-p7-SC80175
Jaargang 2007
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 7
PS key SC80175
Publicatiedatum 2007-04-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 78
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties