Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2007-139-p6-SC81416".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2008-2009 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2007-139-p6-SC81416
Jaargang 2007
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
Pagina 6
Pskey SC81416
Publicatiedatum 2007-07-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 139
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2008–2009
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties