Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2005-83-p14-SC69718".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Aanpassingsregeling i.v.m. Wet werk en bijstand
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2005-83-p14-SC69718
Jaargang 2005
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 14
PS key SC69718
Publicatiedatum 2005-04-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 83
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Aanpassingsregeling i.v.m. Wet werk en bijstand
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties