Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2005-234-p19-SC72514".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanwijzing instelling tot afneming examens groot vaarbewijs
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2005-234-p19-SC72514
Jaargang 2005
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
Pagina 19
Pskey SC72514
Publicatiedatum 2005-12-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 234
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing instelling tot afneming examens groot vaarbewijs
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties