Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2004-123-p11-SC65573".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-06-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2004-123-p11-SC65573
Jaargang 2004
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Economie | Transport
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 11
PS key SC65573
Publicatiedatum 2004-07-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 123
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties