Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2002-64-p27-SC33977".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Gemeenschappelijke verklaring Nederland, Belgie, Vlaanderen en Wallonie inzake grensoverschrijdende samenwerking 2002 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2002-64-p27-SC33977
Jaargang 2002
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype ministerie
Pagina 27
Pskey SC33977
Publicatiedatum 2002-04-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 64
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke verklaring van Nederland, België, Vlaanderen en Wallonië inzake grensoverschrijdende samenwerking 2002
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties