Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2002-200-p9-SC36699".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Vaststelling selectielijst neerslag handelingen minister van Defensie op het beleidsterrein dienstplicht periode na 1945
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-06-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2002-200-p9-SC36699
Jaargang 2002
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 9
PS key SC36699
Publicatiedatum 2002-10-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 200
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Vaststelling selectielijst neerslag van handelingen op het beleidsterrein dienstplicht over de periode na 1945
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties