Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2000-81-p17-SC23747".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Herziening richtlijn intrekking jachtakten
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2000-81-p17-SC23747
Jaargang 2000
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 17
PS key SC23747
Publicatiedatum 2000-04-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 81
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Herziening richtlijn intrekking jachtakten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties