Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-1998-35-p9-SC12722".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Besluit gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-1998-35-p9-SC12722
Jaargang 1998
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pagina 9
Pskey SC12722
Publicatiedatum 1998-02-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Utrechts Archief
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties