Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-1998-204-p5-SC15922".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten; Unit Vervoer van de Dienst Vervoer & Ondersteuning
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-09-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-1998-204-p5-SC15922
Jaargang 1998
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 5
PS key SC15922
Publicatiedatum 1998-10-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 204
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties