Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-1997-143-p5-SC10159".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-07-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-1997-143-p5-SC10159
Jaargang 1997
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Pagina 5
Pskey SC10159
Publicatiedatum 1997-07-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 143
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties