Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2024-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36367;3
Beleidsonderwerp Economie | Bouwnijverheid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2024-02-01
Datum van uitgifte 2024-02-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2024-19
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-02-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 19
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 februari 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid