Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2024-152".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36512
Behandeld dossier 27926;383
Behandeld dossier 36195;H
Behandeld dossier 36195;I
Behandeld dossier 36512;1
Beleidsonderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2024-06-05
Datum van uitgifte 2024-06-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 271, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en artikel IV van de Wet vaste huurcontracten
Identifier stb-2024-152
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.14/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-06-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 152
Raad van State adviesnummer W04.24.00067/I
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 juni 2024, houdende aanwijzing van groepen woningzoekenden met wie een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan (Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid