Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2024-151".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2024-05-29
Datum van uitgifte 2024-06-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4.1.5, eerste lid, van de Jeugdwet
Identifier stb-2024-151
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.13/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-06-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 151
Raad van State adviesnummer W13.24.00029/III
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 29 mei 2024, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur van het kwaliteitsregister jeugd
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid