Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2024-150".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2024-06-03
Datum van uitgifte 2024-06-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2a, tweede lid, 2b, derde lid, 2h, 3, tweede lid, 8, onder a, f en i, 12, tweede lid, 14, derde en vierde lid, 16, tweede lid, 16a, tweede lid, 17, eerste lid, onder g, 18, tweede lid, 21, zesde lid, 22, derde lid, 23, 24, eerste lid, 28, tweede lid en 54, eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en 3, eerste lid, onder c, van de Wet arbeid vreemdelingen;
Identifier stb-2024-150
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.14/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-06-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 150
Raad van State adviesnummer W16.24.00005/II
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 juni 2024 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, het Besluit inburgering 2021 en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad;
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vervangen door stb-2024-150-n1