Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-84".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35348
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-03-09
Datum van uitgifte 2023-03-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-84
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-03-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 84
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 9 maart 2023 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid