Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-509".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36428
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Citeertitel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-12-20
Datum van uitgifte 2023-12-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-509
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 509
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 december 2023 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid