Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2023-318".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31305;269
Beleidsonderwerp Verkeer | Weg
Citeertitel Besluit vrachtwagenheffing
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-09-19
Datum van uitgifte 2023-09-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 3, derde lid, 8, derde lid, 14, vijfde lid, 21, eerste lid, en 22, eerste lid, van de Wet vrachtwagenheffing;
Identifier stb-2023-318
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.7/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-09-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 318
Raad van State adviesnummer W17.23.00200/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 september 2023 houdende regels ter uitvoering van de Wet vrachtwagenheffing (Besluit vrachtwagenheffing)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid