Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-09-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2023-302".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35165;59
Beleidsonderwerp Bestuur | Parlement
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-09-08
Datum van uitgifte 2023-09-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 64 Grondwet en artikel F 2 Kieswet
Identifier stb-2023-302
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-09-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 302
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 8 september 2023, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid