Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Verbeterblad en heeft als identifier "stb-2023-29-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33328
Behandeld dossier 35851
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-01-25
Datum van uitgifte 2023-02-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-29
Jaargang 2023
KetenID 10378
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-02-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 29
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 januari 2022 tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vervangen door stb-2023-29-n1