Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2023-171".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24036;409
Behandeld dossier 29398;639
Behandeld dossier 29398;740
Behandeld dossier 31305;264
Behandeld dossier 31305;322
Behandeld dossier 35427;7
Behandeld dossier 36189;2
Behandeld dossier 36189;3
Beleidsonderwerp Verkeer | Weg
Citeertitel Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-05-24
Datum van uitgifte 2023-05-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel a4c van de Wegenverkeerswet 1994
Identifier stb-2023-171
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.7/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-05-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 171
Raad van State adviesnummer W17.22.00168/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 mei 2023 ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2008, L 319) alsmede richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2019 tot wijziging van richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2019, L 305) (Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid