Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2023-160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-04-26
Datum van uitgifte 2023-05-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 29, eerste lid, van de Wet digitale overheid
Identifier stb-2023-160
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-05-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 160
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 26 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet digitale overheid
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid