Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2023-126".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-04-12
Datum van uitgifte 2023-04-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel II van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510)
Identifier stb-2023-126
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-04-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 126
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid