Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2022-465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29279;709
Behandeld dossier 29828;3
Behandeld dossier 29911;339
Behandeld dossier 29911;353
Behandeld dossier 35349;3
Behandeld dossier 35349;6
Beleidsonderwerp Recht | Strafrecht
Beleidsonderwerp Recht | Rechtspraak
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-11-21
Datum van uitgifte 2022-11-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 78a, eerste, tweede en vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 131a, eerste, tweede en vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering
Identifier stb-2022-465
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.6/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-11-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 465
Raad van State adviesnummer W16.22.00108/II
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 november 2022 tot wijziging van het Besluit videoconferentie in verband met de toepassing van videoconferentie in het bijzondere belang van beveiliging van het vervoer naar en van de zitting
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid