Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-434".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36151;3
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-11-02
Datum van uitgifte 2022-11-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 9.2 van de Wet hersteloperatie toeslagen
Identifier stb-2022-434
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-11-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 434
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 2 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid