Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2022-333".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35787
Beleidsonderwerp Recht | Bestuursrecht
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-06
Datum van uitgifte 2022-08-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-333
Jaargang 2022
KetenID 12099
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-08-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 333
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 6 juli 2022, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid