Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-310".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-07
Datum van uitgifte 2022-07-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curacao en Sint Maarten
Identifier stb-2022-310
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 310
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 7 juli 2022, houdende verlenging van de samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid