Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2022-251".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36024
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-05-25
Datum van uitgifte 2022-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-251
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 251
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 mei 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vijfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid