Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2022-250".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36061
Behandeld dossier 35995;1
Behandeld dossier 35995;2
Behandeld dossier 36000;1
Behandeld dossier 36000;2
Behandeld dossier 36011;1
Behandeld dossier 36011;2
Behandeld dossier 36035;1
Behandeld dossier 36035;2
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-08
Datum van uitgifte 2022-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-250
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 250
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 juni 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid