Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-248".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Overige economische sectoren
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-14
Datum van uitgifte 2022-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel III van de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen;
Identifier stb-2022-248
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 248
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid