Besluit van 14 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 juni 2022, 2022-0000161924, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel III van de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven